LỆ PHÍ CẤP PHÉP LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ 01/01/2024

LỆ PHÍ CẤP PHÉP LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ 01/01/2024

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC (“Thông tư 63“) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, điều chỉnh giảm đối với mức thu, nộp một số lệ phí cấp phép lĩnh vực xây dựng từ ngày 01/01/2024.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Áp dụng mức điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với các thủ tục:

– Cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

– Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

2. Quy định điều chỉnh về lệ phí cấp phép lĩnh vực xây dựng

Thông tư Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

>> GIẢM LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 01/01/2024 https://linconlaw.vn/giam-le-phi-cap-ho-chieu-tu-01-01-2024/

>> THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG II https://linconlaw.vn/thu-tuc-cap-chung-chi-nang-luc-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-hang-ii/

Điều chỉnh giảm đối với mức thu, nộp một số lệ phí cấp phép lĩnh vực xây dựng từ ngày 01/01/2024

3. Mức lệ phí cấp phép lĩnh vực xây dựng hiện hành

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp phép lĩnh vực xây dựng như sau:

a. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:

– Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:

+ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.

+ Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

– Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu nêu trên.

b. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài:

2.000.000 đồng/giấy phép.

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/10/2023.
  • Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 24/06/2022.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *