DỰ ÁN CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG
Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường

1. Yếu tố nhạy cảm về môi trường là gì?

Yếu tố nhạy cảm về môi trường là một trong những căn cứ để phân loại dự án đầu tư, bên cạnh tiêu chí về quy mô, công suất, loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ; và diện tích sử dụng, quy mô khai thác.

2. Tại sao cần xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường?

Căn cứ mức độ nhạy cảm về môi trường và các tiêu chí theo quy định, nhằm mục đích tiến hành đánh giá tác động trước khi xây dựng và giám sát trong quá trình thực hiện dự án, dự án đầu tư được phân loại thành:

 • – Nhóm I – dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao;
 • – Nhóm II – dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;
 • – Nhóm III – dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;
 • – Nhóm IV – dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Tùy thuộc từng dự án đầu tư như được phân loại theo quy định, các đối tượng có trách nhiệm thực hiện thủ tục tương ứng:

 • – Đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
 • – Đánh giá tác động môi trường;
 • – Cấp giấy phép môi trường;
 • – Thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường có thể được xác định như thế nào?

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và chi tiết tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, yếu tố nhạy cảm về môi trường xác định bao gồm: khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

Cụ thể, dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường được xác định như sau:

 • a. Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 08/2022/NĐ-CP nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.
 • b. Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;
 • c. Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thủy sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận theo quy định tại Nghị định này (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
 • d. Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, xây dựng công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự án bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông);
 • e. Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
 • f. Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 (“Luật Bảo vệ môi trường 2020”);
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày
  10/01/2022 (“Nghị định 08/2022/NĐ-CP”).

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

 • Tại Hà Nội: Tầng 5, Toà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 • Website: http://linconlaw.vn/
 •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
 •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
 •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *