THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ một số thủ tục và điều kiện nhất định để có được sự chấp thuận từ cơ quan cấp phép.  Việc chấp hành quy định về cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra một cách hợp pháp, bảo đảm quyền, lợi ích của thương nhân nước ngoài và xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển, vận hành về sau. Vi phạm quy định đối với Giấy phép thành lập Chi nhánh có thể bị phạt lên tới 50 triệu đồng. Vậy, những nội dung này được quy định như thế nào, cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc cấp giấy phép thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Trình tự thực hiện

– Nộp hồ sơ:

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi nhánh theo một trong các phương thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu;

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

+ Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

+ Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép thành lập Chi nhánh:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trừ trường hợp quy định trên, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp quy định khác và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

b. Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Bộ Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trong trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

>>

>> THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI https://linconlaw.vn/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai/

>> BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LÀ GÌ? https://linconlaw.vn/bao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gibao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gibao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gi/

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện quy định.

3. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài không được Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:

– Không đáp ứng một trong những điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định.

– Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định.

– Việc thành lập Chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *