THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên cần được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

1. Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên là ai?

Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên có thể là người mang những chức danh sau đây:

+ Chủ tịch công ty TNHH một thành viên; hoặc

+ Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty TNHH một thành viên có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Một số nội dung cần lưu ý về người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể, nếu doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

>> ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC, TỐI ĐA CỬ MẤY NGƯỜI? https://linconlaw.vn/dai-dien-theo-uy-quyen-cua-co-dong-la-to-chuc-toi-da-cu-may-nguoi/

>> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP https://linconlaw.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thu-tuc-thanh-lap/

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên phải được đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định.

– Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *