MUA BÁN, CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ, KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU NÀO?

MUA BÁN, CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ, KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU NÀO?

Nhà chung cư được xác định là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chungg, được xây dựng với mục đích để ở, hỗn hợp để ở và kinh doanh. Để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi các bên trong giao dịch đối với loại tài sản có giá trị lớn, việc mua bán, cho thuê nhà chung cư phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định.

1. Ai được mua nhà chung cư?

Đối với bất động sản nói chung và nhà chung cư nói riêng, nhằm mục đích quản lý cùng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia, pháp luật đặt ra điều kiện và giới hạn nhất định đối với các đối tượng tham gia giao dịch, sở hữu và sử dụng bất động sản.

Theo đó, những đối tượng được quyền thuê, mua nhà chung cư gồm:

– Tổ chức, cá nhân trong nước;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho mục đích sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo công năng sử dụng..

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản theo các trường hợp quy định cho phép.

2. Hợp đồng mua bán, cho thuê chung cư cần có những nội dung nào?

Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư phải có các nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Các thông tin về bất động sản;

– Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

– Bảo hành;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phạt vi phạm hợp đồng;

– Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

3. Pháp luật có quy định về hình thức hợp lệ của hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư?

Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư phải thực hiện theo mẫu Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư phải được lập thành văn bản và công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

4. Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư?

a. Giá mua bán, cho thuê

Giá mua bán, cho thuê nhà chung cư do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Tuy nhiên cần lưu ý, trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

b. Thanh toán giao dịch

– Việc thanh toán trong giao dịch sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

– Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê chậm tiến độ bàn giao nhà chung cư do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

>> HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MUA CONDOTEL (CĂN HỘ DU LỊCH), CẦN LƯU Ý GÌ https://linconlaw.vn/hop-dong-cho-thue-mua-condotel-can-ho-du-lich-can-luu-y-gi/

>> LÀM THÊM GIỜ TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM KHÔNG? https://linconlaw.vn/lam-them-gio-trong-thoi-gian-thu-viec-co-duoc-tra-luong-lam-them-khong/

Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư phải thực hiện theo mẫu Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

5. Khi nào hợp đồng mua bán, cho thuê nhà chung cư có hiệu lực?

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
  • Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 06/01/2022.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *