HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MUA CONDOTEL (CĂN HỘ DU LỊCH), CẦN LƯU Ý GÌ?

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MUA CONDOTEL (CĂN HỘ DU LỊCH), CẦN LƯU Ý GÌ?

Căn hộ du lịch (Condotel) là một loại hình lưu trú du lịch khá phổ biến hiện nay, với công năng sử dụng đa dạng và thuận tiện, cùng hành lang pháp lý được gỡ vướng và từng bước hoàn thiện từ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP. Là loại tài sản có giá trị lớn, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong giao dịch, các bên tham gia hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch được khuyến nghị lưu ý những vấn đề trong bài viết dưới đây.

1. Thuê mua căn hộ du lịch là gì?

Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

Giao dịch thuê mua căn hộ du lịch cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Căn hộ du lịch cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Việc cho thuê mua căn hộ du lịch phải gắn với quyền sử dụng đất.

– Các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận rút ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng đã ký.

2. Quyền của bên thuê mua

– Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về căn hộ du lịch.

– Yêu cầu bên cho thuê mua giao căn hộ và hồ sơ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê mua.

– Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ căn hộ; được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ du lịch.

– Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của căn hộ trong thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra.

– Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra.

– Có quyền sở hữu căn hộ kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho bên cho thuê mua.

– Các quyền khác theo thỏa thuận tại hợp đồng.

3. Quy định về hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch

Hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch phải có các nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Các thông tin về bất động sản;

– Giá cho thuê mua;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

– Bảo hành;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phạt vi phạm hợp đồng;

– Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

4. Mẫu hợp đồng quy định

Hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch thực hiện theo mẫu Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Lưu ý, hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch phải được lập thành văn bản và công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

>> HỢP ĐỒNG MUA BÁN OFFICETEL (CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ), QUY ĐỊNH THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/hop-dong-mua-ban-officetel-can-ho-van-phong-ket-hop-luu-tru-quy-dinh-the-nao/

>> CÔNG TY TRẢ LƯƠNG BẰNG NGOẠI TỆ, ĐƯỢC PHÉP HAY KHÔNG? https://linconlaw.vn/cong-ty-tra-luong-bang-ngoai-te-duoc-phep-hay-khong/

Căn hộ du lịch (Condotel) là một loại hình lưu trú du lịch khá phổ biến hiện nay, với công năng sử dụng đa dạng và thuận tiện.

5. Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch

Hợp đồng cho thuê mua căn hộ du lịch có thể được chuyển nhượng theo quy định sau:

– Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ du lịch khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng.

– Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua căn hộ với bên cho thuê mua. Bên cho thuê mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

– Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ du lịch cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
  • Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 06/01/2022.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *