HỢP ĐỒNG MUA BÁN OFFICETEL (CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ), QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

HỢP ĐỒNG MUA BÁN OFFICETEL (CĂN HỘ VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ), QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) với công năng đa dạng, kết hợp giữa kinh doanh và để ở hiện là loại hình lưu trú trở nên khá phổ biến theo xu thế chung về nhu cầu của các doanh nghiệp, khi góp phần đáng kể trong giảm áp lực đô thị các khu vực trung tâm. Là một đối tượng điều chỉnh theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú khi mua bán phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định.

1. Điều kiện để căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú được đưa vào kinh doanh, giao dịch

Căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú được đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

– Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Quy định về hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú

Hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú phải có các nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Các thông tin về bất động sản;

– Giá mua bán;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

– Bảo hành;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phạt vi phạm hợp đồng;

– Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú

Hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Lưu ý, hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú phải được lập thành văn bản và công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

>> CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ https://linconlaw.vn/cong-bo-thong-tin-cua-nguoi-noi-bo/

>> 6 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN https://linconlaw.vn/6-chinh-sach-uu-dai-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan/

Hợp đồng mua bán officetel phải tuân thủ hình thức theo quy định.

4. Vấn đề giá mua và thanh toán hợp đồng

a. Giá mua trong hợp đồng mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú

Giá mua bán căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Tuy nhiên cần lưu ý, trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

b. Thanh toán giao dịch

– Việc thanh toán trong giao dịch sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

– Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán chậm tiến độ bàn giao căn hộ do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
  • Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 06/01/2022.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *