ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việt Nam trong những năm gần đây đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thông qua các hình thức thành lập Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh nhằm tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động thương mại của nhà đầu tư bên cạnh thành lập mới doanh nghiệp hoặc tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, hình thức thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ một số thủ tục và điều kiện nhất định để có được sự chấp thuận từ cơ quan cấp phép.  Vậy, những nội dung này được quy định như thế nào, cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Về hình thức Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong đó, để hoạt động hợp pháp, Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải được cấp Giấy phép theo quy định. Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

2. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh nước ngoài không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Một số lưu ý đối với việc thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

a. Hạn chế thành lập Chi nhánh nước ngoài

01 thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn 01 Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Người đại diện Chi nhánh nước ngoài

– Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

– Người đứng đầu chi nhánh thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo ủy quyền và phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến chế độ ủy quyền lại cho người thực hiện nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh.

c. Một số nghĩa vụ cần tuân thủ sau thành lập Chi nhánh nước ngoài

Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ:

– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

– Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các nghĩa vụ khác sau khi thành lập Chi nhánh nước ngoài theo quy định của pháp luật.

>> CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM https://linconlaw.vn/che-do-bao-cao-hoat-dong-cua-chi-nhanh-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

>> THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI https://linconlaw.vn/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai/

>> BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LÀ GÌ? https://linconlaw.vn/bao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gibao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gibao-cao-giam-sat-danh-gia-hoat-dong-dau-tu-la-gi/

Việc thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý đến một số hạn chế theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT LINCON CHUYÊN HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CUNG CẤP TƯ VẤN PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM:

– Tư vấn các quy định pháp luật và trình tự, thủ tục thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn giấy tờ, tài liệu cần thiết để lập hồ sơ thành lập chi nhánh nước ngoài;

– Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh nước ngoài;

– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ, giải trình, sửa đổi, bổ sung và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn sau thành lập: hợp đồng, lao động, thuế, hoạt động xúc tiến thương mại của chi nhánh nước ngoài;

– Tư vấn hoặc soạn thảo hợp đồng phục vụ cho quá trình thành lập và hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *