CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, là một hình thức phổ biến được lựa chọn khi thương nhân nước ngoài có nhu cầu hoạt động cung ứng dịch vụ tuy nhiên không muốn thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam. Để hoạt động hợp pháp, bên cạnh điều kiện cấp phép thành lập và duy trì vận hành, Chi nhánh cần tuân thủ nghĩa vụ liên quan đến báo cáo hoạt động. Vậy, chế độ báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài được quy định như thế nào?

1. Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam xác định thế nào?

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo nhu cầu và đề nghị của thương nhân, việc thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy phép theo quy định. Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm, tuy nhiên không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

2. Nghĩa vụ báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo hoạt động Chi nhánh thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chế độ báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

– Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.

– Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

>> NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, QUY ĐỊNH THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/nguoi-dung-dau-chi-nhanh-nuoc-ngoai-quy-dinh-the-nao/

>> GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NGOÀI KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ, THỦ TỤC THỰC HIỆN? https://linconlaw.vn/gia-han-su-dung-dat-ngoai-khu-cong-nghe-cao-khu-kinh-te-thu-tuc-thuc-hien/

>> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI, CHỌN TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN? https://linconlaw.vn/giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-chon-trong-tai-hay-toa-an/

Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo hoạt động Chi nhánh thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Xử phạt vi phạm nghĩa vụ báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm chế độ báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài, gồm:

– Không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động của Chi nhánh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép theo quy định;

– Không thực hiện báo cáo hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Mức phạt tiền đối với vi phạm chế độ báo cáo của Chi nhánh thương nhân nước ngoài từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, tùy thuộc hành vi và mức độ vi phạm.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016;
  • Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày 26/08/2020.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *