ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC HƯỞNG?

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC HƯỞNG?

Theo pháp luật hiện hành, các nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, một trong những chính sách nền tảng là “Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế”. Vậy, ưu đãi đầu tư được áp dụng như thế nào và đối tượng nào được hưởng theo quy định?

1. Nhà đầu tư gồm những ai?

Nhà đầu tư được xác định gồm tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

– Nhà đầu tư trong nước (cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế (tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông).

– Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam).

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông).

2. Ưu đãi đầu tư áp dụng với đối tượng nào?

Dự án, doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư được xác định căn cứ tiêu chí và tương ứng được chia thành các nhóm sau đây:

a. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo danh mục quy định;

b. Địa bàn ưu đãi đầu tư

Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo danh mục quy định;

c. Quy mô vốn đầu tư

Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện:

+ Thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; và

+ Có một trong các tiêu chí: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu; hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;

d. Mục tiêu xã hội

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

– Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

– Dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

e. Mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ

– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;

– Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ;

– Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

f. Dự án khởi nghiệp sáng tạo

– Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

– Trung tâm đổi mới sáng tạo;

– Trung tâm nghiên cứu và phát triển;

g. Doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

3. Lưu ý gì đối với ưu đãi đầu tư?

– Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

– Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư tùy thuộc đặc thù mỗi dự án cụ thể mà áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và đất đai.

– Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Lưu ý, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

– Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau theo quy định thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2020.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *