NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Thương nhân nước ngoài khi thành lập Chi nhánh tại Việt Nam cần tuân thủ một số thủ tục và điều kiện nhất định để có được sự chấp thuận từ cơ quan cấp phép và tồn tại, vận hành hợp pháp. Trong đó, quy định liên quan đến người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam là một trong những vấn đề cần được lưu ý. Vậy, nội dung này cụ thể như thế nào?

1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Quy định về người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài

a. Trách nhiệm pháp lý của Người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài

– Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

b. Vấn đề ủy quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ

– Người đứng đầu Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh thương nhân nước ngoài theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Lưu ý, việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Đồng thời, người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

– Trường hợp hết thời hạn ủy quyền nêu trên mà người đứng đầu Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.

– Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.

c. Hạn chế đối với Người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài

– Người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

– Người đứng đầu Chi nhánh thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo ủy quyền và phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến chế độ ủy quyền lại cho người thực hiện nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh.

>> THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM https://linconlaw.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

>> ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CẦN LƯU Ý GÌ? https://linconlaw.vn/dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-can-luu-y-gi/

>> QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA CƠ SỞ Y TẾ https://linconlaw.vn/quan-ly-chat-thai-y-te-cua-co-so-y-te/

Quy định liên quan đến người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam là một trong những vấn đề cần lưu ý.

3. Xử phạt vi phạm về người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài

Tùy thuộc hành vi và mức độ vi phạm, Chi nhánh thương nhân nước ngoài có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định sau:

a. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Người đứng đầu Chi nhánh nước ngoài kiêm nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài đó hoặc của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam;

– Người đứng đầu của Chi nhánh nước ngoài kiêm nhiệm người người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

b. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép thành lập chi nhánh từ 01 tháng đến 03 tháng.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016;
  • Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày 26/08/2020.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *