TỪ THÁNG 12/2023 CÓ THỂ DÙNG VNEID THAY THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÁM, CHỮA BỆNH

TỪ THÁNG 12/2023 CÓ THỂ DÙNG VNEID THAY THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÁM, CHỮA BỆNH

Từ ngày 03/12/2023, có thể dùng VNeID thay thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

Điều chỉnh quy định về xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh.

Theo đó, giấy tờ định danh điện tử mức độ 2 đã được bổ sung thêm như một phương thức hợp lệ chứng minh quá trình tham gia BHYT, có thể sử dụng khi khám bệnh, chữa bệnh.

Trích dẫn Khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử”.

>> TỪ 01/12/2023, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ NẾU NỘP ONLINE 04 THỦ TỤC https://linconlaw.vn/tu-01-12-2023-giam-phi-le-phi-neu-nop-online-04-thu-tuc/

>> THỜI HẠN CẦN BIẾT KHI LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI https://linconlaw.vn/thoi-han-can-biet-khi-lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

Từ ngày 03/12/2023, có thể dùng VNeID thay thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh

Các loại giấy tờ, ứng dụng được phép sử dụng thay thẻ Bảo hiểm y tế từ ngày 03/12/2023.

Như vậy, ngoài thẻ BHYT như phương thức truyền thống, hiện nay Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh còn có thể sử dụng một trong các phương thức sau:

i. CCCD hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác;

ii. Giấy tờ định danh điện tử mức độ 2 (VNeID);

iii. VSSID (Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số).

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế ban hành ngày 19/10/2023;
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế ban hành ngày 17/10/2018.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *