ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

Các nhà đầu tư có quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, lưu ý điều kiện và thủ tục pháp lý liên quan. Nhà đầu tư tùy trường hợp cụ thể có thể được hưởng ưu đãi đầu tư nếu thuộc nhóm đối tượng quy định. Vậy, ưu đãi đầu tư gồm những hình thức nào?

1. Quy định về nhà đầu tư

Nhà đầu tư được xác định gồm tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

– Nhà đầu tư trong nước (cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế (tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông).

– Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam).

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông).

2. Hình thức ưu đãi đầu tư

Hình thức ưu đãi đầu tư tại Việt Nam theo quy định pháp luật Đầu tư hiện hành bao gồm:

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư;

– Miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Thuế nhập khẩu

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

c. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.

d. Phương pháp tính thu nhập chịu thuế

Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Nhà đầu tư tùy trường hợp cụ thể có thể được hưởng ưu đãi đầu tư nếu thuộc nhóm đối tượng quy định.

3. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể xác định căn cứ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cùng quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2020.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *